Blog tagħna

Law and More – Artikoli u Aħbarijiet

Divorzju mingħajr kooperazzjoni

Divorzju mingħajr il-kooperazzjoni tas-sieħeb: il-gwida tiegħek għal soluzzjoni bla xkiel

Li tibda divorzju qatt mhu faċli, speċjalment meta s-sieħeb tiegħek jiddeċiedi li ma jikkooperax. Trid divorzju, imma s-sieħeb tiegħek ma jaqbilx. Dan jista’ jiġri għal diversi raġunijiet, bħal nuqqas ta’ qbil dwar id-divorzju jew sitwazzjonijiet fejn il-komunikazzjoni waqgħet għal kollox. Madankollu, tista' tipproċedi bid-divorzju mingħajr il-kunsens tagħhom. Int u a

Aqra Aktar »

It-trattament ta' reati tat-traffiku bil-liġi kriminali u amministrattiva

Inti suspettat li wettaq reat tat-traffiku taħt l-Att dwar it-Traffiku tat-Toroq 1994 (WVW 1994)? Imbagħad huwa importanti li tkun taf x'passi tista' tieħu u kif l-aħjar tiddefendi lilek innifsek. F’dan il-blog, nispjegaw xi tfisser is-sistema two-way, x’miżuri jkejlu s-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika (OM) u l-Uffiċċju Ċentrali għal

Aqra Aktar »

Kumpens fi Proċedimenti Kriminali

Sofra danni bħala riżultat ta' reat? Kont taf li tista' titlob kumpens mhux biss fi proċedimenti ċivili iżda wkoll fi proċeduri kriminali? Huwa essenzjali li tkun taf id-drittijiet tiegħek u kif tiġi kkumpensat għad-danni. Fl-Olanda, il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali (Sv) jippermetti lill-vittmi tal-kriminalità li

Aqra Aktar »

Narcissism u Liġi tal-Familja

In-narċisiżmu huwa disturb tal-personalità li jista’ jkollu effetti profondi u ħafna drabi distruttivi fuq ir-relazzjonijiet tal-familja. In-Narcissists jistgħu inizjalment jidhru charming u konvinċenti, iżda n-natura vera tagħhom toħroġ ladarba jkunu marbuta lilhom infushom miegħek permezz, pereżempju, żwieġ, tifel, jew negozju mibni b'mod konġunt. Narcissist jibqa’ għaddej u ma jinbidel qatt.

Aqra Aktar »

Casinos online

Law & More jagħti parir lill-konsumaturi li jiltaqgħu ma' problemi legali waqt jew wara li jipparteċipaw fil-logħob tal-ażżard (onlajn). Fil-prattika, ir-rebħ tal-flus f'każinò huwa ħafna drabi aktar faċli milli tirċievi l-ammonti mirbuħa. Ħafna plejers jiskopru li l-casinos mhux dejjem iħallsu malajr u xi kultant le. Dan id-dewmien jista’ jkun frustranti u

Aqra Aktar »
Każ fl-Olanda

Każ kriminali fl-Olanda

Fi proċedimenti kriminali, titressaq kawża kontra l-akkużat mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (OM). L-OM huwa rappreżentat minn prosekutur pubbliku. Il-proċedimenti kriminali normalment jibdew mill-pulizija, u wara l-prosekutur jiddeċiedi jekk jipproċedix lis-suspettat. Jekk il-prosekutur pubbliku jipproċedi biex jipproċedi s-suspettat, il-każ jispiċċa

Aqra Aktar »
Oġġezzjoni jew appell kontra d-deċiżjoni tal-IND

Oġġezzjoni jew appell kontra d-deċiżjoni tal-IND

Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-IND, tista' toġġezzjona jew tappellaha. Dan jista' jirriżulta li inti tirċievi deċiżjoni favorevoli dwar l-applikazzjoni tiegħek. Oġġezzjoni Deċiżjoni sfavorevoli dwar l-applikazzjoni tiegħek L-IND se jagħti deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tiegħek fil-forma ta' deċiżjoni. Jekk tkun ittieħdet deċiżjoni negattiva dwar

Aqra Aktar »
Diskriminazzjoni ta' tqala fuq estensjoni ta' kuntratt ta' impjieg

Diskriminazzjoni ta' tqala fuq estensjoni ta' kuntratt ta' impjieg

introduzzjoni Law & More riċentament ta parir lil impjegat tal-Wijeindhoven Fondazzjoni fl-applikazzjoni tagħha lill-Bord tad-Drittijiet tal-Bniedem (College Rechten voor de Mens) dwar jekk il-fondazzjoni għamlitx distinzjoni pprojbita fuq il-bażi tas-sess minħabba t-tqala tagħha u biex tittratta l-ilment tagħha ta’ diskriminazzjoni b’negliġenza. Il-Bord tad-Drittijiet tal-Bniedem hu

Aqra Aktar »
Rikonoxximent bħala sponsor

Rikonoxximent bħala sponsor

Kumpaniji regolarment iġibu impjegati minn barra lejn l-Olanda. Ir-rikonoxximent bħala sponsor huwa obbligatorju jekk il-kumpanija tiegħek trid tapplika għal permess ta' residenza għal wieħed mill-għanijiet ta' soġġorn li ġejjin: migrant b'ħiliet għolja, riċerkaturi fis-sens tad-Direttiva UE 2016/801, studju, au pair, jew skambju. Meta tapplika għar-Rikonoxximent

Aqra Aktar »
Assoċjazzjoni b'kapaċità legali limitata

Assoċjazzjoni b'kapaċità legali limitata

Legalment, assoċjazzjoni hija entità legali b'membri. Assoċjazzjoni hija ffurmata għal skop speċifiku, pereżempju, assoċjazzjoni sportiva, u tista 'tagħmel ir-regoli tagħha stess. Il-liġi tiddistingwi bejn assoċjazzjoni b'kapaċità legali totali u assoċjazzjoni b'kapaċità legali limitata. Dan il-blog jiddiskuti l-aspetti importanti tal-assoċjazzjoni ma '

Aqra Aktar »
Kundizzjonijiet ta' terminazzjoni f'kuntratt ta' impjieg

Kundizzjonijiet ta' terminazzjoni f'kuntratt ta' impjieg

Wieħed mill-modi kif jittermina kuntratt tax-xogħol huwa billi tiddaħħal kundizzjoni riżoluttiva. Imma taħt liema kundizzjonijiet tista’ tiġi inkluża kundizzjoni riżolttiva f’kuntratt ta’ xogħol, u meta jintemm il-kuntratt ta’ xogħol wara li tkun seħħet dik il-kundizzjoni? X'inhi kundizzjoni riżoluttiva? Meta tfassal kuntratt tax-xogħol, tapplika għal libertà kuntrattwali

Aqra Aktar »
Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-kuntratt ta’ żero sigħat

Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-kuntratt ta’ żero sigħat

Għal ħafna min iħaddem, huwa attraenti li joffri lill-impjegati kuntratt mingħajr ħinijiet fissi tax-xogħol. F'din is-sitwazzjoni, hemm għażla bejn tliet forom ta' kuntratti ta' sejħa: kuntratt ta' sejħa bi ftehim preliminari, kuntratt min-max u l-kuntratt ta 'żero sigħat. Dan il-blog ser jiddiskuti l-aħħar varjant. Jiġifieri, xi jfisser kuntratt ta 'żero sigħat

Aqra Aktar »
Ittra kampjun ta' talba dwar il-paga

Ittra kampjun ta' talba dwar il-paga

Meta tkun wettaqt xogħol bħala impjegat, int intitolat għall-pagi. L-ispeċifikazzjonijiet dwar il-ħlas tal-pagi huma regolati fil-kuntratt tax-xogħol. Jekk min iħaddem ma jħallasx il-pagi (fil-ħin), ikun inadempjenti u tista’ tippreżenta talba għall-paga. Meta tressaq talba għall-pagi? Hemm diversi

Aqra Aktar »
Eżempju ta' Avviż ta' default

Eżempju ta' Avviż ta' default

X'inhu avviż ta' inadempjenza? Sfortunatament, jiġri spiss biżżejjed li parti kontraenti tonqos milli twettaq l-obbligi tagħha, jew tonqos milli tagħmel dan fil-ħin jew kif suppost. Avviż ta' inadempjenza jagħti lil din il-parti opportunità oħra biex tikkonforma (b'mod xieraq) f'perjodu raġonevoli. Wara li jiskadi l-perjodu raġonevoli – imsemmi fil-

Aqra Aktar »
Fajls tal-persunal: kemm tista' żżomm id-dejta?

Fajls tal-persunal: kemm tista' żżomm id-dejta?

Min iħaddem jipproċessa ħafna dejta dwar l-impjegati tagħhom maż-żmien. Din id-dejta kollha hija maħżuna f'fajl tal-persunal. Dan il-fajl fih data personali importanti u, għal din ir-raġuni, huwa essenzjali li dan isir b'mod sigur u korrett. Kemm huma permessi (jew, f'xi każijiet, meħtieġa) min iħaddem li jżomm din id-dejta? Fil

Aqra Aktar »
Fajl tal-persunal tal-lista ta' kontroll AVG

Fajl tal-persunal tal-lista ta' kontroll AVG

Bħala impjegatur, huwa importanti li taħżen id-dejta tal-impjegati tiegħek kif suppost. Meta tagħmel dan, inti obbligat li żżomm rekords tal-persunal tad-dejta personali tal-impjegati. Meta tinħażen tali data, għandhom jitqiesu r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta tal-Att dwar il-Privatezza (AVG) u r-Regolament Ġenerali tal-Protezzjoni tad-Data tal-Att ta’ Implimentazzjoni (UAVG). L-AVG jimponi

Aqra Aktar »
Kapital azzjonarju

Kapital azzjonarju

X'inhu l-kapital azzjonarju? Il-kapital azzjonarju huwa ekwità maqsuma f'ishma ta' kumpanija. Huwa l-kapital stipulat fil-ftehim tal-kumpanija jew l-artikoli ta 'assoċjazzjoni. Il-kapital azzjonarju ta' kumpanija huwa l-ammont li bih kumpanija ħarġet jew tista' toħroġ ishma lill-azzjonisti. Il-kapital azzjonarju huwa wkoll parti mill-obbligazzjonijiet ta' kumpanija. L-obbligazzjonijiet huma djun

Aqra Aktar »
Kuntratt tax-xogħol għal żmien fiss

Kuntratt tax-xogħol għal żmien fiss

Filwaqt li l-kuntratti ta' impjieg għal żmien fiss kienu l-eċċezzjoni, dawn jidhru li saru r-regola. Kuntratt ta' impjieg għal żmien fiss jissejjaħ ukoll kuntratt ta' impjieg temporanju. Kuntratt ta' xogħol bħal dan huwa konkluż għal perjodu limitat. Ħafna drabi tiġi konkluża għal sitt xhur jew sena. Barra minn hekk, dan il-kuntratt jista’ jiġi konkluż ukoll

Aqra Aktar »
Malafama u libell: id-differenzi spjegati

Malafama u libell: id-differenzi spjegati 

Libell u malafama huma termini li joriġinaw mill-Kodiċi Kriminali. Huma reati punibbli b’multi u anke sentenzi ta’ ħabs, għalkemm, fl-Olanda, xi ħadd rari jispiċċa wara l-bars għal libell jew malafama. Huma prinċipalment termini kriminali. Iżda xi ħadd ħati ta’ libell jew malafama jagħmel ukoll att illegali (Art. 6:162 ta’

Aqra Aktar »
Skema tal-pensjoni hija obbligatorja?

Skema tal-pensjoni hija obbligatorja?

Iva u le! Ir-regola ewlenija hija li min iħaddem mhux obbligat li joffri skema tal-pensjoni lill-impjegati. Barra minn hekk, fil-prinċipju, l-impjegati mhumiex obbligati li jipparteċipaw fi skema ta’ pensjoni pprovduta minn min iħaddem. Fil-prattika, madankollu, hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn din ir-regola ewlenija ma tapplikax, li tħalli lil min iħaddem

Aqra Aktar »
X'inhuma l-obbligi ta' min iħaddem taħt l-Att dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol?

X'inhuma l-obbligi ta' min iħaddem taħt l-Att dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol?

Kull impjegat ta’ kumpanija għandu jkun jista’ jaħdem b’mod sigur u b’saħħtu. L-Att dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol (imqassar aktar bħala Arbowet) huwa parti mill-Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, li jikkonsisti f'regoli u linji gwida biex jippromwovu ambjent tax-xogħol sikur. L-Att dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol fih obbligi li min iħaddem u l-impjegati jridu jikkonformaw magħhom.

Aqra Aktar »
Meta tiskadi talba?

Meta tiskadi talba?

Jekk trid tiġbor dejn pendenti wara żmien twil, jista' jkun hemm riskju li d-dejn ikun preskritt. Talbiet għal danni jew pretensjonijiet jistgħu wkoll ikunu preskritti. Kif taħdem il-preskrizzjoni, x'inhuma l-perjodi ta' limitazzjoni, u meta jibdew jiddekorri? X'inhi limitazzjoni ta' talba? Talba hija preskritta jekk il-kreditur

Aqra Aktar »
X'inhi talba?

X'inhi talba?

Talba hija sempliċiment talba li xi ħadd ikollu fuq ieħor, jiġifieri, persuna jew kumpanija. Talba ta' spiss tikkonsisti fi pretensjoni ta' flus, iżda tista' tkun ukoll talba għal għoti jew pretensjoni minn ħlas mhux dovut jew talba għal danni. Kreditur huwa persuna jew kumpanija li hija dovuta a

Aqra Aktar »
Li ċċaħħad lill-missier mill-awtorità tal-ġenituri: huwa possibbli?

Li ċċaħħad lill-missier mill-awtorità tal-ġenituri: huwa possibbli?

Jekk il-missier ma jistax jieħu ħsieb u jrabbi tifel, jew tifel ikun mhedded serjament fl-iżvilupp tiegħu, it-terminazzjoni tal-awtorità tal-ġenituri tista’ ssegwi. F'diversi każijiet, il-medjazzjoni jew assistenza soċjali oħra jistgħu joffru soluzzjoni, iżda t-terminazzjoni tal-awtorità tal-ġenituri hija għażla loġika jekk dan ifalli. Taħt liema kundizzjonijiet jista’ tal-missier

Aqra Aktar »
L-impjegat irid jaħdem part-time - x'inhu involut?

L-impjegat irid jaħdem part-time – x'inhu involut?

Ix-xogħol flessibbli huwa benefiċċju ta' impjieg imfittex. Tabilħaqq, ħafna impjegati jixtiequ jaħdmu mid-dar jew ikollhom ħinijiet tax-xogħol flessibbli. B'din il-flessibbiltà, jistgħu jgħaqqdu aħjar ix-xogħol u l-ħajja privata. Imma x’tgħid il-liġi dwar dan? L-Att dwar ix-Xogħol Flessibbli (Wfw) jagħti lill-impjegati d-dritt li jaħdmu b'mod flessibbli. Jistgħu japplikaw għall-

Aqra Aktar »
Rikonoxximent u awtorità tal-ġenituri: id-differenzi spjegati

Rikonoxximent u awtorità tal-ġenituri: id-differenzi spjegati

Ir-rikonoxximent u l-awtorità tal-ġenituri huma żewġ termini li ħafna drabi jitħalltu. Għalhekk, nispjegaw xi jfissru u fejn huma differenti. Rikonoxximent L-omm li minnha jitwieled it-tifel hija awtomatikament il-ġenitur legali tat-tifel. L-istess japplika għas-sieħeb li huwa s-sieħeb miżżewweġ jew irreġistrat lill-omm fuq il-

Aqra Aktar »
Obbligi ta' l-impjegat waqt mard

Obbligi ta' l-impjegat waqt mard

L-impjegati għandhom ċerti obbligi x'jagħtu meta jimirdu u jimirdu. Impjegat marid irid jirrapporta marid, jipprovdi ċerta informazzjoni u jikkonforma ma’ regolamenti ulterjuri. Meta jseħħ l-assenteiżmu, kemm min iħaddem kif ukoll l-impjegat għandhom drittijiet u obbligi. Fil-qosor, dawn huma l-obbligi primarji tal-impjegat: L-impjegat għandu jirrapporta marid lill-

Aqra Aktar »
Indiċjar statutorju tal-manteniment 2023 Image

Indiċjar statutorju tal-manteniment 2023

Kull sena, il-gvern iżid l-ammonti tal-manteniment b’ċertu persentaġġ. Din tissejjaħ indiċjar tal-manteniment. Iż-żieda tiddependi fuq iż-żieda medja fil-pagi fl-Olanda. L-indiċjar tal-manteniment tat-tfal u tas-sieħeb huwa maħsub biex jikkoreġi għaż-żieda fis-salarji u l-għoli tal-ħajja. Il-Ministru tal-Ġustizzja jistabbilixxi

Aqra Aktar »
Law & More