Bidliet fil-liġi tax-xogħol

Bidliet fil-liġi tax-xogħol

Is-suq tax-xogħol qed jinbidel kontinwament minħabba diversi fatturi. Wieħed huwa l-bżonnijiet tal-impjegati. Dawn il-ħtiġijiet joħolqu frizzjoni bejn min iħaddem u l-impjegati. Dan iwassal biex ir-regoli tal-liġi tax-xogħol ikollhom jinbidlu flimkien magħhom. Mill-1 ta’ Awwissu 2022, ġew introdotti għadd ta’ bidliet importanti fil-liġi tax-xogħol. Permezz tal- Id-Direttiva tal-UE dwar l-Att ta' Implimentazzjoni ta' Termini Trasparenti u Prevedibbli ta' Impjieg, il-mudell tal-impjieg qed jiġi ffurmat f'suq trasparenti u prevedibbli. Hawn taħt, il-bidliet huma deskritti wieħed wieħed.

Ħinijiet tax-xogħol prevedibbli

Mill-1 ta' Awwissu 2022, jekk inti impjegat b'sigħat tax-xogħol mhux standard jew imprevedibbli, trid tiffissa l-ġranet u s-sigħat ta' referenza tiegħek minn qabel. Dan jistipula wkoll dan li ġej. Impjegati li ilhom impjegati għal mill-inqas 26 ġimgħa jistgħu jitolbu xogħol b’kundizzjonijiet tax-xogħol aktar prevedibbli u siguri. Jekk fil-kumpanija jkunu impjegati inqas minn 10 impjegati, trid tingħata tweġiba bil-miktub u raġunata fi żmien tliet xhur. Jekk ikun hemm aktar minn 10 impjegati fil-kumpanija, din l-iskadenza hija ta’ xahar. Tweġiba f'waqtha minn min iħaddem hija mistennija għax inkella t-talba għandha tintlaqa' mingħajr mistoqsija.

Barra minn hekk, il-perjodu ta' avviż għar-rifjut tax-xogħol se jiġi aġġustat għal erbat ijiem qabel il-bidu. Dan ifisser li, bħala impjegat, tista’ tirrifjuta x-xogħol jekk dan jintalab minn min iħaddem inqas minn erbat ijiem qabel il-bidu tax-xogħol.

Dritt għal edukazzjoni/taħriġ obbligatorju b'xejn

Jekk, bħala impjegat, trid, jew teħtieġ, tattendi kors ta’ taħriġ, min iħaddmek irid iħallas l-ispejjeż kollha ta’ dak it-taħriġ, inklużi spejjeż addizzjonali għal provvisti ta’ studju jew spejjeż tal-ivvjaġġar. Barra minn hekk, trid tingħata l-opportunità li tattendi t-taħriġ matul il-ħinijiet tax-xogħol. Ir-regolament il-ġdid mill-1 ta’ Awwissu 2022 jipprojbixxi li jkun hemm qbil dwar klawżola ta’ spiża ta’ studju għal taħriġ obbligatorju fil-kuntratt tax-xogħol. Minn dik id-data, dawn ir-regoli japplikaw ukoll għall-kuntratti eżistenti. Meta tagħmel dan, ma jimpurtax jekk lestiex l-istudju tajjeb jew ħażin jew jekk jintemmx il-kuntratt tax-xogħol.

X'inhuma l-korsijiet ta' taħriġ obbligatorji?

It-taħriġ li ġej mil-liġi nazzjonali jew Ewropea jaqa' taħt taħriġ obbligatorju. Huwa inkluż ukoll taħriġ li jirriżulta minn ftehim kollettiv tax-xogħol jew regolament dwar il-pożizzjoni legali. Ukoll kors ta’ taħriġ li huwa funzjonalment meħtieġ jew li jipprovdi għall-kontinwazzjoni f’każ li l-funzjoni ssir vakanti. Kors ta' taħriġ jew edukazzjoni li inti, bħala impjegat, trid tieħu għall-kwalifika professjonali ma jaqgħux awtomatikament taħt taħriġ obbligatorju. Il-kundizzjoni ewlenija hija li min iħaddem ikun obbligat taħt skema li joffri ċertu taħriġ lill-impjegati.

Attivitajiet anċillari

L-attivitajiet anċillari huma xogħol li tagħmel minbarra l-attivitajiet fid-deskrizzjoni tax-xogħol tiegħek, bħall-organizzazzjoni ta’ ħarġiet tal-kumpanija jew it-tmexxija tan-negozju tiegħek stess. Dawn l-attivitajiet jistgħu jiġu miftiehma fil-kuntratt tax-xogħol, iżda dawn l-attivitajiet jistgħu wkoll ikunu pprojbiti. Mill-bidu ta' Awwissu '22, hija meħtieġa ġustifikazzjoni oġġettiva biex tiġi invokata klawżola ta' attivitajiet anċillari. Eżempju ta' bażi ta' ġustifikazzjoni oġġettiva huwa meta tidħol f'attivitajiet li jistgħu jagħmlu ħsara lill-immaġni tal-organizzazzjoni.

Dmir estiż ta' żvelar

Id-dmir ta’ min iħaddem li jinforma ġie estiż biex jinkludi s-suġġetti li ġejjin. L-impjegat għandu jkun infurmat dwar:

 • Il-proċedura dwar it-terminazzjoni tal-kuntratt tax-xogħol, inklużi r-rekwiżiti, id-data tat-tmiem u d-dati tal-iskadenza;
 • il-forom ta' leave imħallas;
 • it-tul u l-kundizzjonijiet tal-perjodu ta’ prova;
 • salarju, inklużi skadenzi, ammont, komponenti u metodu ta' ħlas;
 • Id-dritt għat-taħriġ, il-kontenut u l-ambitu tiegħu;
 • dwar xiex hu assigurat l-impjegat u liema korpi jamministrawh;
 • l-isem ta' min jikri f'każ ta' kuntratt ta' impjieg temporanju;
 • kundizzjonijiet ta’ impjieg, allowances u spejjeż u rabtiet f’każ ta’ sekondar mill-Olanda għal pajjiż ieħor tal-UE.

Teżisti differenza bejn nies b'sigħat tax-xogħol fissi u sigħat tax-xogħol imprevedibbli. B'sigħat ta' xogħol prevedibbli, min iħaddem għandu jinforma dwar it-tul tal-perjodu tax-xogħol u l-paga tas-sahra. B'sigħat tax-xogħol imprevedibbli, trid tkun infurmat dwarhom

 • il-ħinijiet li għandek taħdem;
 • in-numru minimu ta' sigħat imħallsa;
 • is-salarju għas-sigħat 'il fuq min-numru minimu ta' sigħat tax-xogħol;
 • il-ħin minimu għall-konvokazzjoni (mill-inqas erbat ijiem bil-quddiem).

Bidla finali għal min iħaddem hija li m'għadhomx obbligati jaħtru post tax-xogħol wieħed jew aktar jekk l-impjegat ma jkollux post tax-xogħol fiss. Imbagħad jista’ jiġi indikat li inti liberu li tiddetermina l-post tax-xogħol tiegħek.

Bħala impjegat, ma tistax tkun żvantaġġat meta trid twettaq xi wieħed minn dawn is-suġġetti. Għalhekk, it-terminazzjoni tal-kuntratt tax-xogħol ma tistax issir għal xi waħda minn dawn ir-raġunijiet.

kuntatt

Għandek mistoqsijiet relatati mal-liġi tax-xogħol? Imbagħad tħossok liberu li tikkuntattja lill-avukati tagħna fuq info@lawandmore.nl jew ċempelna fuq +31 (0)40-3690680.

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.