Eżempju ta' Avviż ta' default

Eżempju ta' Avviż ta' default

X'inhu avviż ta 'inadempjenza?

Sfortunatament, jiġri spiss biżżejjed li parti kontraenti tonqos milli twettaq l-obbligi tagħha, jew tonqos milli tagħmel dan fil-ħin jew kif suppost. A avviż ta' inadempjenza tagħti lil din il-parti opportunità oħra biex tikkonforma (b'mod xieraq) f'perjodu raġonevoli. Wara li jiskadi l-perjodu raġonevoli – imsemmi fl-ittra – id-debitur ikun fih inadempjenza. Inadempjenza hija meħtieġa biex tkun tista' xolji l-kuntratt jew titlob danni, pereżempju. Skont iċ-ċirkostanzi, inadempjenza tista' ma tkunx meħtieġa. Eżempji jinkludu sitwazzjonijiet fejn il-prestazzjoni hija impossibbli b'mod permanenti, bħal fotografu li ma jidhirx fit-tieġ.

Default mingħajr avviż?

F'xi sitwazzjonijiet, inadempjenza sseħħ mingħajr avviż ta' inadempjenza, pereżempju jekk tkun ġiet stipulata skadenza fatali biex jiġu sodisfatti l-obbligi.

Ittra kampjun ta' avviż formali

Tista' tuża l-kampjun ta' ittra hawn taħt biex tiddikjara lill-parti kontraenti tiegħek inadempjenti. Madankollu, kull sitwazzjoni hija differenti; għalhekk ikollok timla l-ittra lilek innifsek u fl-aħħar mill-aħħar tkun responsabbli għall-kontenut tagħha. Ftakar li tibgħat l-ittra bil-posta reġistrata u żomm l-evidenza kollha meħtieġa (kopja, prova tal-istazzjonar, eċċ.).

[Belt/raħal fejn qed tikteb l-ittra], [data]

Suġġett: Avviż ta' inadempjenza

Għażiż Sinjur / Sinjura,

Dħalt fi [fi/il-ftehim mehmuż] miegħek fil-[data] [in-numru tal-fattura jista’ jiżdied fil-parentesi jekk meħtieġ]. [Int/isem il-kumpanija] naqset milli tikkonforma mal-ftehim.

Il-ftehim jobbliga lil [int/isem il-kumpanija] li [tispjega l-obbligi li l-parti tkun naqset milli tikkonforma magħhom. Agħmel dan b'mod kemmxejn komprensiv iżda ma tidħolx f'ħafna dettall].

B'dan niddikjarak inadempjenti u nofflek ċans ieħor biex tikkonforma (b'mod xieraq) fi żmien 14 (erbatax-il) jum tax-xogħol mid-data [skond iċ-ċirkostanzi, tista' taġġusta l-perjodu; il-liġi teħtieġ perjodu raġonevoli]. Wara l-iskadenza tal-perjodu stipulat, jibda l-inadempjenza u jien se nkun sfurzat nieħu azzjoni legali. Imbagħad se nitlob ukoll l-imgħax statutorju u kwalunkwe spejjeż ta’ ġbir extraġudizzjarju u danni.

Sinċerament,

[ismek u firma]

[Aċċerta ruħek li l-indirizz tiegħek huwa elenkat fuq l-ittra].

Qed tfittex aktar minn eżempju ta' avviż formali?

Għandek tkun taf li l-avviż formali t'hawn fuq huwa sempliċi u ma jipprestax ruħu għal kull sitwazzjoni. Tixtieq tgħin biex tabbozza avviż ta' inadempjenza jew tkun meħlus għal kollox minn dan il-kompitu? Tixtieq tkun taf jekk u minn meta tistax titlob imgħax statutorju u danni? Għandek bżonn kjarifika dwar jekk huwiex meħtieġ li tibgħat avviż ta' inadempjenza, jew tiddubita jekk in-nuqqas huwiex meħtieġ fis-sitwazzjoni tiegħek? Imbagħad toqgħodx lura u ikkuntattja Law & More. L-avukati tagħna huma esperti fi liġi kuntrattwali u se jkun kuntent li jgħinek bil-mistoqsijiet u t-tħassib kollha tiegħek.  

Kampjun ta' ittra ta' inadempjenza

Law & More