Il-Kummissjoni Ewropea trid li l-intermedjarji jinfurmawhom dwar il-kostruzzjonijiet ...

Il-Kummissjoni Ewropea trid li l-intermedjarji jinfurmawhom dwar il-kostruzzjonijiet għall-evitar tat-taxxa li joħolqu għall-klijenti tagħhom.

Il-pajjiżi spiss jitilfu dħul mit-taxxa minħabba l-aktar kostruzzjonijiet fiskali transnazzjonali li konsulenti tat-taxxa, accountants, banek u avukati (intermedjarji) joħolqu għall-klijenti tagħhom. Sabiex iżżid it-trasparenza u tippermetti l-akkwist ta 'dawk it-taxxi mill-awtoritajiet tat-taxxa, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li mill-1 ta' Jannar, 2019, dawn l-intermedjarji jkunu obbligati li jipprovdu informazzjoni dwar dawk il-kostruzzjonijiet qabel ma jiġu implimentati mill-klijenti tagħhom. Id-dokumenti li għandhom jiġu pprovduti jsiru aċċessibbli għall-awtoritajiet tat-taxxa f'database tal-UE. Ir-regoli huma komprensivi: japplikaw għall-intermedjarji kollha, il-kostruzzjonijiet kollha u l-pajjiżi kollha. L-intermedjarji li ma jsegwux dawn ir-regoli l-ġodda se jiġu sanzjonati. Il-proposta se tiġi offruta għall-approvazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2017-06-22

Aqsam