Għajnuna, jien arrestat Image

Għajnuna, jien arrestat

Meta titwaqqaf bħala suspettat minn uffiċjal investigatur, dan għandu d-dritt li jistabbilixxi l-identità tiegħek sabiex ikun jaf ma’ min qed jittratta.

Madankollu, l-arrest ta’ persuna suspettata jista’ jseħħ b’żewġ modi, b’idejhom ħamrani jew le.

Ħamrani

Ġejt skopert fl-att li wettaq reat kriminali? Imbagħad kulħadd jista’ jarrestak. Meta uffiċjal investigatur jagħmel dan, l-uffiċjal jeħodkom dritt fil-post għall-interrogazzjoni. L-ewwel ħaġa li uffiċjal investigatur jgħidlek meta jarrestak b'mod ħasra hija: "Għandek id-dritt li tibqa' sieket, u għandek id-dritt għal avukat". Bħala suspettat, għandek drittijiet meta tiġi arrestat, u trid tieħu nota ta’ dawn id-drittijiet. Pereżempju, m'intix obbligat li twieġeb mistoqsijiet, avukat jista' jgħinek, għandek id-dritt għal interpretu, u tista' tispezzjona d-dokumenti tal-proċess tiegħek. L-uffiċjal investigatur imbagħad ikollu wkoll drittijiet mal-arrest tiegħek. Pereżempju, uffiċjal investigatur jista' jfittex f'kull post u jeżamina kwalunkwe ħwejjeġ jew oġġetti li tkun qed iġorr.

Mhux ħamrani

Jekk inti suspettat li wettaq reat bla ħasra, tiġi arrestat minn uffiċjal investigatur fuq ordni tal-prosekutur pubbliku. Madankollu, dan is-suspett irid ikun relatat ma’ reat li għalih hija permessa d-detenzjoni qabel il-proċess. Dawn huma reati li għalihom ġiet imposta sentenza ta’ ħabs ta’ erba’ snin jew aktar. Id-detenzjoni preventiva hija meta suspettat jinżamm f’ċella waqt li jkun qed jistenna d-deċiżjoni tal-imħallef.

L-Investigazzjoni

Wara li tkun ġiet arrestat, tittieħed mill-uffiċjal investigatur fil-post tal-interrogazzjoni. Dan is-smigħ huwa kawża lill-assistent prosekutur jew lill-prosekutur pubbliku nnifsu. Wara l-akkuża, il-prosekutur jista’ jiddeċiedi jekk jeħlesx lis-suspettat jew iżżommx għal aktar investigazzjoni. Fil-każ ta’ dan tal-aħħar, tista’ tinżamm arrestat sa disa’ sigħat. Sakemm ma tkunx suspettat b'reat li għalih hija permessa d-detenzjoni qabel il-proċess, tista' tinżamm detenut sa disa' sigħat. Huwa importanti li tkun taf li l-ħin bejn 00:00 u 09:00 ma jgħoddx. Mela jekk tiġi arrestat fit-23:00, it-terminu ta’ disa’ sigħat jispiċċa fis-17:00. Wara l-interrogazzjoni mill-prosekutur pubbliku, jista' jiddeċiedi jekk huwiex għaqli li jżommek għal perjodu itwal ta' żmien fl-interess tal-investigazzjoni. Din tissejjaħ arrest preventiv u hija possibbli biss għal reati li għalihom hija permessa arrest preventiv. Id-detenzjoni ddum massimu ta’ tlett ijiem sakemm il-prosekutur pubbliku ma jqisx li hija meħtieġa b’urġenza, f’liema każ it-tlett ijiem jiġu estiżi bi tlett ijiem oħra. Wara li l-prosekutur pubbliku jkun interrogak, tinstema' mill-imħallef li jeżamina.

Tista' tissottometti talba għall-ħelsien mill-arrest lill-imħallef li jeżamina minħabba li d-detenzjoni kienet illegali. Dan ifisser li inti temmen li ma kellekx ttieħdet f'kustodja u tixtieq li tinħeles. L-imħallef eŜaminatur jista' mbagħad jiddeëiedi dwar dan. Int tiġi meħlus jekk dan jingħata u jerġa' jitpoġġa taħt il-kustodja tal-pulizija jekk jiġi miċħud.

Detenzjoni proviżorja

Wara l-arrest preventiv, l-imħallef jista’ joħroġ ordni għad-detenzjoni tiegħek fuq ordnijiet tal-prosekutur pubbliku. Dan iseħħ f’dar ta’ detenzjoni jew f’għassa tal-pulizija u jdum massimu ta’ erbatax-il jum. L-ordni ta' detenzjoni hija l-ewwel fażi tad-detenzjoni qabel il-proċess. Ejja ngħidu li l-prosekutur pubbliku jqis li huwa meħtieġ li jżommek f'detenzjoni preventiva għal aktar żmien wara dan il-perjodu. F'dak il-każ, il-qorti tista' tordna ordni ta' detenzjoni fuq talba tal-prosekutur pubbliku. Imbagħad tkun detenut għal massimu ta’ 90 jum ieħor. Wara dan, il-qorti tiddeċiedi, u tkun taf jekk tkunx ikkastigat jew rilaxxat. In-numru ta' ġranet li ttieħdet f'kustodja tal-pulizija, ordni ta' detenzjoni, jew ordni ta' detenzjoni jissejjaħ detenzjoni qabel il-proċess. L-imħallef jista’ jiddeċiedi waqt is-sentenza li jnaqqas is-sentenza tiegħek billi jnaqqas ir-retenzjoni min-numru ta’ ġranet/xhur/snin li jkollok tqatta’ l-ħabs.

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.