Skema tal-pensjoni hija obbligatorja?

Skema tal-pensjoni hija obbligatorja?

Iva u le! Ir-regola ewlenija hija li min iħaddem mhux obbligat li joffri skema tal-pensjoni lill-impjegati. Barra minn hekk, fil-prinċipju, l-impjegati mhumiex obbligati li jipparteċipaw fi skema ta’ pensjoni pprovduta minn min iħaddem.

Fil-prattika, madankollu, hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn din ir-regola ewlenija ma tapplikax, u jħallu lil min iħaddem bi ftit għażla dwar jekk joffrix skema tal-pensjoni jew le. Barra minn hekk, min iħaddem ma jistax dejjem ifassal jew ibiddel l-iskema tal-pensjoni kif jidhirlu. Huwa importanti li jkun hemm ċertezza dwar dan.

F'liema sitwazzjonijiet hija obbligatorja skema tal-pensjoni?

  • Għal sħubija obbligatorja f’an fond tal-pensjoni tal-industrija;
  • L-obbligu taħt a ftehim kollettiv; Restrizzjoni minħabba il-kunsill tax-xogħol's dritt tal-kunsens;
  • Fil-każ ta’ pre-eżistenti ftehim ta' implimentazzjoni;
  • Wara dispożizzjoni statutorja fl-Att dwar il-Pensjonijiet.

Parteċipazzjoni obbligatorja fil-fond tal-pensjoni tal-industrija

Meta kumpanija taqa' taħt l-ambitu ta' fond tal-pensjoni tal-industrija obbligatorja, il-konsegwenza hija li min iħaddem huwa obbligat li joffri l-iskema tal-pensjoni tal-fond tal-pensjoni u jirreġistra lill-impjegat ma' dan il-fond. Jekk min iħaddem bi żball ma jissieħebx f'fond tal-pensjoni tal-industrija obbligatorja, dan jista' jkollu konsegwenzi finanzjarji sostanzjali għalih u għall-impjegati tiegħu. Ukoll, min iħaddem irid jissieħeb aktar tard xorta waħda u jirreġistra b'mod retroattiv l-impjegati. Dan ifisser li għad iridu jitħallsu l-kontribuzzjonijiet kollha tal-pensjoni li jkunu saru saru. Xi drabi l-eżenzjoni hija possibbli, iżda peress li din tvarja skont l-industrija, huwa essenzjali li ssir riċerka dwar dan bir-reqqa. Tista' tiċċekkja jekk l-intrapriża tiegħek hijiex koperta minn wieħed mill-fondi obbligatorji ta' benefiċċju definit fuq uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Il-biċċa l-kbira tal-ħaddiema Olandiżi huma affiljati b'mod obbligatorju ma' wieħed minn aktar minn 50 fond tal-pensjoni tal-industrija. L-aktar fondi tal-pensjoni tal-industrija magħrufa huma ABP (għall-gvern u l-edukazzjoni), PFZW (saħħa u benesseri), BPF Bouw, u l-Fond tal-Pensjoni tal-Metall u t-Teknoloġija.

Obbligi tal-pensjoni bbażati fuq ftehim kollettiv

Ftehim kollettiv jista' jkun fih dispożizzjonijiet u kundizzjonijiet li l-iskema tal-pensjoni trid tikkonforma magħhom jew jista' b'mod obbligatorju jippreskrivi ma' liema fornitur tal-pensjoni għandha titqiegħed il-pensjoni. Id-dispożizzjonijiet tas-CBA dwar il-pensjonijiet ma jistgħux jiġu ddikjarati ġeneralment vinkolanti. Dan ifisser li, fil-prinċipju, min iħaddem u l-impjegati mhux allinjati mhumiex marbuta bihom. Madankollu, huwa dejjem importanti li jiġi investigat jekk min iħaddem u l-impjegati jistgħux jaqgħu fl-ambitu ta' fond ta' pensjoni tal-industrija obbligatorja.

Restrizzjonijiet fuq min iħaddem minħabba d-dritt tal-kunsens tal-kunsill tax-xogħol 

L-hekk imsejjaħ dritt tal-kunsens tal-kunsill tax-xogħol jillimita aktar il-libertà kuntrattwali ta’ min iħaddem fuq il-pensjonijiet. Dan id-dritt tal-kunsens huwa regolat fl-Artikolu 27 tal-Att dwar il-Kunsilli tax-Xogħlijiet. Kunsill tax-xogħol huwa meħtieġ bil-liġi jekk il-kumpanija timpjega mill-inqas 50 persuna. Meta jiġi ddeterminat in-numru ta’ nies impjegati fl-intrapriża, ma tista’ ssir l-ebda distinzjoni bejn li jaħdmu full-time u dawk li jaħdmu part-time. Taħt l-Att dwar il-Kunsilli tax-Xogħlijiet, min iħaddem irid jikseb il-kunsens tal-kunsill tax-xogħol għal kull deċiżjoni li jintroduċi, jemenda jew jirrevoka ftehim ta’ pensjoni, fost affarijiet oħra.

Min iħaddem diġà daħal fi ftehim ta’ amministrazzjoni ma’ fornitur tal-pensjoni.

F'din is-sitwazzjoni, min iħaddem huwa kważi dejjem obbligat kuntrattwalment li jirreġistra l-impjegati l-ġodda kollha mal-fornitur tal-pensjoni. Raġuni waħda għal dan hija li, fil-prinċipju, amministratur tal-pensjoni mhux permess li jistaqsi dwar l-istat tas-saħħa tal-impjegati. Issa, biex tevita li tirreġistra biss impjegati b'saħħa fqira, l-amministratur tal-pensjoni jeħtieġ li l-impjegati kollha – jew grupp ta' impjegati – ikunu rreġistrati.

Restrizzjoni minħabba dispożizzjoni statutorja Att dwar il-Pensjonijiet

Min iħaddem għandu jinforma impjegat ġdid bil-miktub fi żmien xahar wara li jingħaqad jekk hux se jipparteċipa jew le fi skema tal-pensjoni. Jekk dan l-impjegat jappartjeni għall-istess grupp ta’ impjegati li diġà qed jipparteċipaw fi skema tal-pensjoni, l-impjegat il-ġdid awtomatikament jibda jipparteċipa wkoll f’din l-iskema tal-pensjoni. Fil-prattika, dan is-soltu diġà jissemma fil-kuntratt tax-xogħol offrut.

Kontribuzzjoni ta' l-impjegati

Skema ta' pensjoni obbligatorja tkopri lil min iħaddem? Jekk iva, dik l-iskema jew il-ftehim kollettiv jiddikjaraw il-kontribuzzjoni massima tal-impjegati. Nota! Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni huma deduċibbliIs-sehem ta' min iħaddem fil-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni tal-impjegati jgħodd bħala spejjeż tax-xogħol. Min iħaddem jista' jnaqqas dawn mill-profitt. Bħala riżultat, inti tħallas inqas taxxa.

Dmir ta' kura ta' min iħaddem

Informazzjoni dwar il-pensjoni tgħaddi mill-fornitur tal-pensjoni (il-fond tal-pensjoni jew assiguratur tal-pensjoni). Iżda min iħaddem għandu jinforma wkoll lill-impjegati dwar xi affarijiet. Dan jissejjaħ dmir ta’ kura. Il-fond tal-pensjoni jew l-assiguratur tal-pensjoni spiss jistgħu jgħinu f'dan. Min iħaddem għandu jinnotifika lill-impjegati dwar il-pensjoni tagħhom:

  • Fil-bidu tal-impjieg. Min iħaddem jgħidilhom dwar l-iskema tal-pensjoni u l-kontribuzzjoni tal-pensjoni li jridu jħallsu huma stess. U jekk it-trasferiment tal-valur huwiex possibbli. Impjegat ġdid idaħħal pensjoni diġà akkumulata fl-iskema tal-pensjoni ta' min iħaddem il-ġdid.
  • Jekk diġà qed jaħdmu, pereżempju, dwar opportunitajiet biex tinbena pensjoni żejda.
  • Jekk iħallu l-impjieg, min iħaddem jgħid lil min iħaddem li l-iskema tal-pensjoni tista’ tkompli jekk l-impjegat jibda n-negozju tiegħu stess. Barra minn hekk, min iħaddem għandu jinforma lill-impjegat dwar it-trasferiment tal-valur tal-pensjoni tiegħu għall-iskema tal-pensjoni tal-impjegatur il-ġdid tiegħu.

Jista' impjegat jirrifjuta pensjoni?

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, huwa kważi impossibbli li ma tipparteċipax fi skema tal-pensjoni. Jekk pensjoni tal-industrija jew parteċipazzjoni fil-pensjoni hija stipulata fil-ftehim kollettiv, l-impjegat ma jistax joħroġ minnha. Jekk min iħaddem ikun daħal f'kuntratt ma' assiguratur tal-pensjoni, ġeneralment ikun hemm ukoll ftehim li l-impjegati kollha se jipparteċipaw. Bħala impjegat, tista' wkoll tistaqsi lilek innifsek jekk huwiex għaqli li ma tipparteċipax. Minbarra l-kontribuzzjoni obbligatorja tiegħek għall-fond tal-pensjoni, min iħaddem jikkontribwixxi wkoll porzjon. Ukoll, il-kontribuzzjoni tal-pensjoni tiġi mis-salarju gross, filwaqt li għandha tiġi mis-salarju nett tiegħek meta tibda tfaddal lilek innifsek.

Ħatja

Oġġetur tal-kuxjenza huwa persuna li ma tixtieqx tieħu assigurazzjoni minħabba t-twemmin reliġjuż tagħha. Dan jaffettwa l-pensjoni. Imbagħad irid ikollhom dispensa uffiċjali mill-Bank tal-Assigurazzjoni Soċjali (SVB). L-applikazzjoni għal eżenzjoni bħal din hija pjuttost drastika, peress li l-eżenzjoni tapplika għall-assigurazzjoni kollha. Int ser tiġi wkoll dereġistrat għal AOW u WW, u ma tistax aktar tikseb assigurazzjoni tas-saħħa. Mela tirreġistrax bħala oġġetur tal-kuxjenza biss biex toħroġ mill-kontribuzzjoni tal-pensjoni obbligatorja tiegħek. Jekk tirċievi rikonoxximent minn SVB, mhux bilfors tkun irħas. Minflok il-varjant assigurat, l-oġġetur tal-kuxjenza jħallas primjum għal varjant ta 'tfaddil. Il-primjum jitħallas fuq kont ta' tfaddil miftuħ apposta b'rata ta' imgħax. Huma jirċievu dan bin-nifs skont l-età tal-irtirar sakemm il-borma tkun vojta.

Min iħaddem ma jistax ibiddel l-iskema tal-pensjoni mil-lum għal għada.

L-iskema tal-pensjoni hija kundizzjoni ta’ impjieg, u min iħaddem mhux permess li jibdelha eżatt hekk. Dan huwa permess biss bil-kunsens tal-impjegati. Xi drabi l-iskema tal-pensjoni jew il-ftehim kollettiv jgħid li aġġustament unilaterali huwa possibbli. Iżda dan huwa permess biss f'ċirkostanzi serji, bħal jekk il-kumpanija tkun fil-periklu li tfalli jew minħabba li l-leġiżlazzjoni jew il-ftehim kollettiv tax-xogħol qed jinbidel. Min iħaddem għandu mbagħad jinforma lill-impjegati tiegħu bi proposta ta’ bidla.

Jekk skema hija applikabbli fi ħdan il-kumpanija, hija obbligatorja kważi fil-każijiet kollha. Jekk tiġi offruta pensjoni volontarja, iċ-ċavetta hija li jiġi żgurat li kulħadd jipparteċipa. Għandek xi mistoqsijiet wara li taqra l-blog tagħna? Ħossok liberu li kuntatt lilna; l-avukati tagħna ferħanin jitkellmu miegħek u jagħtuk pariri xierqa. 

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.