Alimonju, meta teħles minnha?

Alimonju, meta teħles minnha?

Jekk iż-żwieġ fl-aħħar mill-aħħar ma jaħdimx, int u s-sieħba tiegħek tista’ tiddeċiedi li tiddivorzja. Dan spiss jirriżulta f’obbligu ta’ manteniment għalik jew għall-eks sieħeb tiegħek, skont id-dħul tiegħek. L-obbligu tal-manteniment jista' jikkonsisti f'manteniment tat-tfal jew sostenn tas-sieħeb. Imma għal kemm għandek tħallas għaliha? U tista’ teħles minnha?

It-tul tal-manteniment tat-tfal

Nistgħu nkunu fil-qosor dwar il-manteniment tat-tfal. Dan għaliex it-tul tal-manteniment tat-tfal huwa stabbilit bil-liġi u ma jistax jiġi devjat minnu. Bil-liġi, il-manteniment tat-tfal irid jibqa' jitħallas sakemm it-tifel jilħaq l-età ta' 21. Xi drabi, l-obbligu li jitħallas il-manteniment tat-tfal jista' jintemm fi 18-il sena. Dan jiddependi fuq l-indipendenza ekonomika tat-tifel/tifla tiegħek. Jekk it-tifel/tifla tiegħek għandu aktar minn 18-il sena, għandu dħul fil-livell tal-welfare, u m'għadux jistudja, jitqies li kapaċi jieħu ħsieb lilu nnifsu finanzjarjament. Għalik, dan ifisser li minkejja li t-tifel/tifla tiegħek għad m'għandux 21 sena, l-obbligu tal-manteniment tat-tfal tiegħek jiskadi.

It-tul tal-manteniment tal-konjuġi 

Ukoll, dwar il-manteniment tas-sieħeb, il-liġi fiha skadenza li warajha jiskadi l-obbligu tal-manteniment. B'differenza għall-manteniment tat-tfal, l-ex-imsieħba jistgħu jiddevjaw minn dan billi jagħmlu ftehimiet oħra. Madankollu, int u l-eks sieħeb tiegħek ma ftehmux dwar it-tul tal-manteniment tas-sieħeb? Imbagħad japplika t-terminu statutorju. Meta tiddetermina dan it-terminu, il-mument li tiddivorzja huwa essenzjali. Hawnhekk, issir distinzjoni bejn divorzji qabel l-1 ta’ Lulju 1994, divorzji bejn l-1 ta’ Lulju 1994 u l-1 ta’ Jannar 2020, u divorzji wara l-1 ta’ Jannar 2020.

Iddivorzjat wara l-1 ta’ Jannar 2020

Jekk iddivorzjat wara l-1 ta’ Jannar 2020, l-obbligu tal-manteniment, fil-prinċipju, japplika għat-tul ta’ nofs iż-żmien taż-żwieġ, b’massimu ta’ 5 snin. Madankollu, hemm tliet eċċezzjonijiet għal din ir-regola. L-ewwel eċċezzjoni tapplika jekk int u l-eks sieħeb tiegħek ikollkom it-tfal flimkien. Tabilħaqq, f’dak il-każ, il-manteniment tal-konjuġi jieqaf biss meta l-iżgħar wild jilħaq it-12-il sena. It-tieni nett, fil-każ ta’ żwieġ li dam aktar minn 15-il sena, fejn min jirċievi l-manteniment ikun intitolat għall-AOW fi żmien għaxar snin, il-manteniment tas-sieħeb ikompli sakemm jibda l-AOW. Fl-aħħarnett, il-manteniment tas-sieħeb jintemm wara għaxar snin f'każijiet fejn min iħallas il-manteniment twieled fl-1 ta' Jannar 1970 jew qabel, iż-żwieġ dam aktar minn 15-il sena, u min iħallas il-manteniment jirċievi AOW biss f'aktar minn għaxar snin.

Iddivorzjat bejn l-1 ta’ Lulju 1994 u l-1 ta’ Jannar 2020

Il-manteniment tas-sieħeb għal dawk iddivorzjati bejn l-1 ta’ Lulju 1994 u l-1 ta’ Jannar 2020 idum sa 12-il sena sakemm ma jkollokx tfal u ż-żwieġ dam inqas minn ħames snin. F'dawk il-każijiet, il-manteniment tal-konjuġi jdum kemm idum iż-żwieġ.

Iddivorzjat qabel l-1 ta’ Lulju 1994

Fl-aħħarnett, m'hemm l-ebda terminu statutorju għal eks-sieħba li ddivorzjaw qabel l-1 ta' Lulju 1994. Jekk int u l-eks sieħba tiegħek ma ftehmu dwar xejn, il-manteniment tas-sieħeb jibqa' għal għomru.

Għażliet oħra għat-tmiem tal-appoġġ tal-konjuġi 

Fil-każ tal-manteniment tal-konjuġi, hemm diversi sitwazzjonijiet oħra fejn l-obbligu tal-manteniment jintemm. Dawn jinkludu meta:

  • Int u l-eks sieħeb tiegħek jaqblu flimkien li l-obbligu tal-manteniment jieqaf;
  • Int jew l-eks sieħeb tiegħek imut;
  • Min jirċievi l-manteniment jiżżewweġ ma’ persuna oħra, jikkoabita, jew jidħol fi sħubija ċivili;
  • Min iħallas il-manteniment ma jistax iħallas aktar il-manteniment; jew
  • Ir-riċevitur tal-manteniment għandu biżżejjed dħul indipendenti.

Hemm ukoll il-possibbiltà li jinbidel b'mod reċiproku l-ammont tal-manteniment tal-konjuġi. L-eks sieħeb tiegħek ma jaqbilx ma' modifika? Imbagħad tista’ titlob dan ukoll mill-qorti. Biex tagħmel dan, irid ikollok raġuni tajba, pereżempju, minħabba bidla fid-dħul.

L-eks sieħeb tiegħek irid jimmodifika jew itemm il-manteniment, u ma taqbilx? Jew int min iħallas il-manteniment u tixtieq telimina l-obbligu tal-manteniment tiegħek? Jekk iva, ikkuntattja lil wieħed mill-avukati tagħna. L-avukati tad-divorzju tagħna huma għas-servizz tiegħek b'pariri personali u jkunu kuntenti li jgħinuk fi kwalunkwe passi legali.

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.