Issir ċittadin Olandiż aktar kmieni permezz ta' proċedura ta' għażla

Issir ċittadin Olandiż aktar kmieni permezz ta' proċedura ta' għażla

Qed toqgħod fl-Olanda u togħġobkom ħafna. Għalhekk tista' tkun tixtieq tieħu ċ-ċittadinanza Olandiża. Huwa possibbli li ssir Olandiż b'naturalizzazzjoni jew b'għażla. Tista' tapplika għan-nazzjonalità Olandiża aktar malajr permezz tal-proċedura tal-għażla; ukoll, l-ispejjeż għal din il-proċedura huma konsiderevolment aktar baxxi. Min-naħa l-oħra, il-proċedura tal-għażla tinvolvi rekwiżiti aktar stretti. F'dan il-blog, tista' taqra jekk tissodisfax dawn ir-rekwiżiti u liema dokumenti ta' sostenn huma meħtieġa għal riżultat ta' suċċess.

Minħabba n-natura kumplessa tal-proċeduri, huwa rakkomandabbli li timpjega avukat li jista’ jiggwidak matul il-proċess u jiffoka fuq is-sitwazzjoni speċifika u individwali tiegħek. 

Kundizzjonijiet

Tista' tapplika għaċ-ċittadinanza Olandiża b'għażla fil-każijiet li ġejjin:

  • Inti maġġorenni, imwieled fl-Olanda u għext fl-Olanda sa mit-twelid. Inti ukoll fil-pussess ta' permess ta' residenza validu.
  • Int twelidt fl-Olanda u m'għandekx nazzjonalità. Ilek tgħix fl-Olanda b'permess ta' residenza validu għal mill-inqas tliet snin konsekuttivi.
  • Inti għext fl-Olanda mill-ġurnata li għalaqt erba' snin, dejjem kellek permess ta' residenza validu u għadek għandek permess ta' residenza validu.
  • Inti eks ċittadin Olandiż u għext fl-Olanda għal mill-inqas sena b'permess validu ta' residenza permanenti jew għal żmien fiss bi skop ta' soġġorn mhux temporanju. Jekk jogħġbok innota li jekk in-nazzjonalità tiegħek qatt ġiet revokata minħabba li rrinunzjat għaliha, ma tistax tapplika għal għażla.
  • Int ilek miżżewweġ ma' ċittadin Olandiż għal mill-inqas tliet snin jew għandek sħubija reġistrata ma' ċittadin Olandiż għal mill-inqas tliet snin. Iż-żwieġ jew is-sħubija reġistrata tiegħek hija kontinwa mal-istess ċittadin Olandiż u int għext fl-Olanda kontinwament b'permess ta' residenza validu għal mill-inqas 15-il sena.
  • Għandek 65 sena jew aktar u għext fir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi kontinwament għal mill-inqas 15-il sena b'permess ta' residenza validu immedjatament qabel il-konferma tal-akkwist taċ-ċittadinanza Olandiża.

Jekk inti twelidt, adottat jew miżżewweġ qabel l-1 ta’ Jannar 1985, hemm tliet każijiet oħra separati li permezz tagħhom tista’ tkun tista’ tapplika għaċ-ċittadinanza Olandiża b’għażla:

  • Int twelidt qabel l-1 ta' Jannar 1985 minn omm Olandiża. Missierek ma kellux nazzjonalità Olandiża fiż-żmien tat-twelid tiegħek.
  • Int ġejt adottat bħala minorenni qabel l-1 ta' Jannar 1985 minn mara li f'dak iż-żmien kellha nazzjonalità Olandiża.

Inti kont miżżewweġ ma' raġel mhux Olandiż qabel l-1 ta' Jannar 1985 u b'riżultat ta' dan tlift in-nazzjonalità Olandiża tiegħek. Jekk iddivorzjat dan l-aħħar, inti tagħmel id-dikjarazzjoni tal-għażla fi żmien sena minn meta xolji ż-żwieġ. M'għandekx għalfejn tkun residenti fl-Olanda biex tagħmel din id-dikjarazzjoni.

Jekk ma taqax taħt l-ebda waħda mill-kategoriji t'hawn fuq, x'aktarx ma tkunx eliġibbli għall-proċess tal-għażla.

Talba

L-applikazzjoni għan-nazzjonalità Olandiża b'għażla ssir fil-muniċipalità. Biex tagħmel dan, irid ikollok identifikazzjoni valida u ċertifikat tat-twelid mill-pajjiż tal-oriġini tiegħek. Irid ikollok ukoll permess ta' residenza validu jew prova oħra ta' residenza legali. Fil-muniċipalità, trid tiddikjara li se tagħmel id-dikjarazzjoni tal-impenn fiċ-ċerimonja tal-akkwist tan-nazzjonalità Olandiża. Billi tagħmel hekk, tiddikjara li taf li l-liġijiet tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi japplikaw għalik ukoll. Barra minn hekk, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet ikollok tirrinunzja ċ-ċittadinanza attwali tiegħek, sakemm ma tistax tinvoka raġuni għal eżenzjoni.

kuntatt

Għandek mistoqsijiet dwar il-liġi tal-immigrazzjoni jew tixtieq li ngħinuk aktar fil-proċedura tal-għażla tiegħek? Imbagħad tħossok liberu li tikkuntattja lis-Sur Aylin Selamet, avukat fuq Law & More at aylin.selamet@lawandmore.nl jew is-Sur Ruby van Kersbergen, avukat fi Law & More at ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl jew ċempelna fuq +31 (0)40-3690680.

Law & More