Konsegwenzi ta' nuqqas ta' konformità mal-ftehim kollettiv

Konsegwenzi ta' nuqqas ta' konformità mal-ftehim kollettiv

Ħafna nies jafu x'inhu ftehim kollettiv, il-benefiċċji tiegħu u liema wieħed japplika għalihom. Madankollu, ħafna nies ma jafux il-konsegwenzi jekk min iħaddem ma jikkonformax mal-ftehim kollettiv. Tista' taqra aktar dwar dan f'dan il-blog!

Il-konformità mal-ftehim kollettiv hija obbligatorja?

Ftehim kollettiv jistabbilixxi ftehimiet dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati f'industrija speċifika jew fi ħdan kumpanija. Normalment, il-ftehimiet li jinsabu fihom huma aktar favorevoli għall-impjegat mit-termini tal-impjieg li jirriżultaw mil-liġi. Eżempji jinkludu ftehimiet dwar salarju, perjodi ta’ avviż, ħlas ta’ sahra, jew pensjonijiet. F'ċerti każijiet, il-ftehim kollettiv huwa ddikjarat vinkolanti universalment. Dan ifisser li min iħaddem fl-industrija koperta mill-ftehim kollettiv huma obbligati li japplikaw ir-regoli tal-ftehim kollettiv. F'dawn il-każijiet, il-kuntratt tax-xogħol bejn min iħaddem u l-impjegat ma jistax jiddevja mid-dispożizzjonijiet tal-ftehim kollettiv tax-xogħol għall-iżvantaġġ tal-impjegat. Kemm bħala impjegat kif ukoll bħala min iħaddem, għandek tkun konxju tal-ftehim kollettiv li japplika għalik.

Kawza 

Jekk min iħaddem ma jikkonformax mal-ftehimiet obbligatorji taħt il-ftehim kollettiv, huwa jikkommetti "ksur tal-kuntratt." Ma jwettaqx il-ftehimiet li japplikaw għalih. F'dan il-każ, l-impjegat jista' jmur il-qorti biex jiżgura li min iħaddem ikun għadu jwettaq l-obbligi tiegħu. L-organizzazzjoni tal-ħaddiema tista' wkoll titlob it-twettiq tal-obbligi fil-qorti. L-impjegat jew l-organizzazzjoni tal-ħaddiema jistgħu jitolbu konformità u kumpens għall-ħsara li tirriżulta minn nuqqas ta’ konformità mal-ftehim kollettiv fil-qorti. Xi min iħaddem jaħsbu li jistgħu jevitaw il-ftehimiet kollettivi billi jagħmlu ftehimiet konkreti mal-impjegat (fil-kuntratt tax-xogħol) li jiddevjaw mill-ftehimiet fil-ftehim kollettiv. Madankollu, dawn il-ftehimiet huma invalidi, u jagħmlu lil min iħaddem responsabbli għan-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim kollettiv.

L-Ispettorat tax-Xogħol

Minbarra l-impjegat u l-organizzazzjoni tal-ħaddiema, l-Ispettorat tax-Xogħol Olandiż jista' wkoll iwettaq investigazzjoni indipendenti. Investigazzjoni bħal din tista' ssir jew imħabbra jew mhux imħabbra. Din l-investigazzjoni tista’ tikkonsisti f’mistoqsijiet lill-impjegati preżenti, ħaddiema temporanji, rappreżentanti tal-kumpanija, u persuni oħra. Barra minn hekk, l-Ispettorat tax-Xogħol jista’ jitlob spezzjoni tar-rekords. Dawk involuti huma obbligati jikkoperaw mal-investigazzjoni tal-Ispettorat tax-Xogħol. Il-bażi tas-setgħat tal-Ispettorat tax-Xogħol ġejja mill-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali. Jekk l-Ispettorat tax-Xogħol isib li d-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-ftehim kollettiv mhumiex imħarsa, jinnotifika lill-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u tal-impjegati. Dawn imbagħad jistgħu jieħdu azzjoni kontra min iħaddem ikkonċernat.

Multa b'rata fissa 

Fl-aħħar nett, il-ftehim kollettiv jista' jkun fih regolament jew dispożizzjoni li taħtha min iħaddem li jonqos milli jħares mal-ftehim kollettiv jista' jiġi mmultat. Din hija magħrufa wkoll bħala multa b'rata fissa. Għalhekk, l-ammont ta’ din il-multa jiddependi minn dak li hu stipulat fil-ftehim kollettiv applikabbli għal min iħaddmek. Għalhekk, l-ammont tal-multa jvarja iżda jista’ jammonta għal somom kbar. Tali multi jistgħu, fil-prinċipju, jiġu imposti mingħajr l-intervent ta’ qorti.

Għandek mistoqsijiet dwar il-ftehim kollettiv applikabbli għalik? Jekk iva, jekk jogħġbok ikkuntattjana. L-avukati tagħna jispeċjalizzaw fi liġi tax-xogħol u se jkun kuntent li jgħinek!

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.