Kundizzjonijiet ta' terminazzjoni f'kuntratt ta' impjieg

Kundizzjonijiet ta' terminazzjoni f'kuntratt ta' impjieg

Wieħed mill-modi kif jittermina kuntratt tax-xogħol huwa billi tiddaħħal kundizzjoni riżoluttiva. Imma taħt liema kundizzjonijiet tista’ tiġi inkluża kundizzjoni riżolttiva f’kuntratt ta’ xogħol, u meta jintemm il-kuntratt ta’ xogħol wara li tkun seħħet dik il-kundizzjoni?

X'inhi kundizzjoni riżoluttiva? 

Meta jiġi abbozzat kuntratt ta' xogħol, il-libertà kuntrattwali tapplika għall-partijiet. Dan ifisser li l-partijiet infushom jistgħu jiddeterminaw x'inhu inkluż fil-ftehim. Pereżempju, hemm il-possibbiltà li jkun hemm kundizzjoni riżoluta fil-kuntratt tax-xogħol.

Kondizzjoni riżoluttiva tfisser li dispożizzjoni hija inkluża fil-kuntratt li jkun fiha avveniment jew kundizzjoni. Meta dan l-avveniment iseħħ, jew il-kundizzjoni tiġi attivata, il-kuntratt tax-xogħol jintemm bl-operat tal-liġi. Dan ifisser li l-kuntratt jintemm mingħajr il-ħtieġa ta’ avviż jew xoljiment.

Meta tuża kundizzjoni riżoluttiva, għandu jkun inċerta li l-kundizzjoni tidħol fis-seħħ. Għalhekk, mhuwiex biżżejjed li huwa diġà ċert li l-kundizzjoni tidħol fis-seħħ, iżda biss li l-ħin li fih tidħol fis-seħħ għadu qed jiġi determinat.

F'liema kuntratt ta' xogħol tista' tiġi inkluża kundizzjoni riżolttiva?

Għal kuntratt ta' impjieg għal żmien indefinit, tista' tiġi inkluża kundizzjoni riżoluttiva. Il-kuntratt tax-xogħol jibqa' jeżisti (mingħajr ma tidħol fis-seħħ il-kundizzjoni ta' xoljiment) għal żmien indefinit. Biss meta tkun seħħet il-kondizzjoni riżoluttiva, il-kuntratt tax-xogħol jintemm bl-operat tal-liġi.

L-istess proposta tapplika għal kuntratt ta' impjieg għal żmien fiss. Kundizzjoni riżoluttiva tista' tiġi inkluża fil-kuntratt. Il-kuntratt tax-xogħol jeżisti bħal kuntratt regolari (mingħajr dħul tal-kundizzjoni riżoluttiva) għat-tul tal-kuntratt. Biss meta tkun seħħet il-kondizzjoni riżoluttiva, il-kuntratt tax-xogħol jintemm bl-operat tal-liġi.

Eżempji ta' kundizzjoni riżoluttiva

Eżempju ta' kundizzjoni riżoluttiva huwa l-kisba ta' diploma. Pereżempju, min iħaddem jista' jkun obbligat li jimpjega impjegati b'diploma speċifika. F'dak il-każ, il-kuntratt tax-xogħol jista' jkun fih kundizzjoni riżolttiva li tgħid li l-impjegat irid ikollu d-diploma f'ċertu perjodu. Jekk ma jkunx kiseb id-diploma f'dak il-perjodu, il-kuntratt tax-xogħol jintemm bl-operat tal-liġi.

Eżempju ieħor huwa l-pussess ta’ liċenzja tas-sewqan. Jekk titneħħa liċenzja tax-xufier tat-taxi, li hija inkluża bħala kundizzjoni riżoluttiva fil-kuntratt tax-xogħol tiegħu, tispiċċa bl-operat tal-liġi.

Eżempju finali huwa l-obbligu li tiġi pprovduta dikjarazzjoni VOG. F'ċerti pożizzjonijiet (bħal għalliema, assistenti tat-tagħlim, u infermiera), ċertifikat ta' kondotta tajba huwa meħtieġ bil-liġi.

Imbagħad jista’ jiġi inkluż fil-kuntratt tax-xogħol li l-impjegat huwa obbligat li joħroġ VOG f’ċertu perjodu. L-impjegat jonqos milli jagħmel dan? Imbagħad il-kuntratt tax-xogħol jintemm bl-operat tal-liġi.

X'inhuma r-rekwiżiti biex tiġi inkluża kundizzjoni riżoluttiva?

Kundizzjoni riżoluttiva tista' tiġi inkluża biss f'kuntratt ta' impjieg taħt ċerti kundizzjonijiet.

  • L-ewwel nett, il-kundizzjoni għandha tkun oġġettivament determinabbli. Għandu jkun ċar għal kulħadd meta l-kundizzjoni riżoluta daħlet fis-seħħ. M'għandu jkun hemm l-ebda lok għal opinjoni ta' min iħaddem (pereżempju, il-kuntratt tax-xogħol jintemm bl-operat tal-liġi jekk l-impjegat jonqos milli jwettaq).
  • It-tieni nett, il-kundizzjoni m'għandhiex tikser il-projbizzjonijiet tat-tkeċċija taħt il-liġi tat-tkeċċija (eż., il-prekondizzjoni m'għandhiex taqra: il-kuntratt tax-xogħol jintemm bl-operat tal-liġi f'każ ta' tqala jew mard).
  • It-tielet, irid ikun inċert li l-kundizzjoni se sseħħ. Għalhekk, m'għandux ikun il-każ li jkun hemm preżunzjoni li l-kundizzjoni se sseħħ, u l-ħin tal-okkorrenza biss mhuwiex ċar.
  • Fl-aħħar nett, min iħaddem għandu jinvoka l-kundizzjoni riżoluttiva immedjatament ladarba din tkun seħħet. Għalhekk, ma japplika l-ebda perjodu ta' avviż.

Għandek aktar mistoqsijiet fil-kuntest tal-kundizzjoni riżoluttiva jew mistoqsijiet ġenerali dwar an kuntratt tax-xogħol u tixtieq tirċievi parir? Jekk iva, jekk jogħġbok ikkuntattjana. L-avukati tax-xogħol tagħna se jkunu kuntenti li jgħinuk!

Law & More