Migrant ta' Għarfien Image

Migrant tal-għarfien

Tixtieq impjegat barrani b'edukazzjoni għolja jiġi l-Olanda biex jaħdem għall-kumpanija tiegħek? Dan huwa possibbli! F'dan il-blog, tista' taqra dwar il-kundizzjonijiet li taħthom migrant b'ħiliet għolja jista' jaħdem fl-Olanda.

Migranti ta' għarfien b'aċċess ħieles

Ta’ min jinnota li l-migranti tal-għarfien minn ċerti pajjiżi mhumiex meħtieġa li jkollhom viża, permess ta’ residenza, jew permess tax-xogħol. Dan japplika għall-pajjiżi kollha li huma parti mill-Unjoni Ewropea, in-Norveġja, l-Islanda, l-Isvizzera u l-Liechtenstein. Jekk għandek il-ħsieb li ġġib migranti b'ħiliet għolja minn wieħed minn dawn il-pajjiżi, il-migrant b'ħiliet għolja jeħtieġ biss passaport jew karta tal-identità valida.

Migranti ta' għarfien minn barra l-Ewropa

Jekk trid tressaq migrant b'ħiliet għolja li ma joriġinax minn wieħed mill-pajjiżi msemmija fil-paragrafu preċedenti, japplikaw regoli aktar stretti. Se jkollhom bżonn viża u permess ta’ residenza. Bħala min iħaddem, inti responsabbli biex titlob dawn id-dokumenti mis-Servizz tal-Immigrazzjoni u n-Naturalizzazzjoni (IND). Barra minn hekk, min iħaddem għandu jkun rikonoxxut bħala sponsor mill-IND. Qabel ma tħalli migranti b'ħiliet għolja jiġu l-Olanda, trid tapplika għal dan ir-rikonoxximent bħala sponsor. Int, bħala kumpanija, trid tissodisfa diversi kundizzjonijiet biex tikseb dan l-istatus, inkluż garanzija suffiċjenti tal-kontinwità u s-solvenza tal-organizzazzjoni, il-ħlas tal-miżata tal-applikazzjoni, u l-affidabbiltà tal-organizzazzjoni, id-diretturi, u persuni (ġuridiċi) oħra involuti . Anke wara li l-kumpanija tiegħek tkun ġiet rikonoxxuta bħala sponsor, hemm diversi obbligi li trid tissodisfa, jiġifieri d-dmir tal-amministrazzjoni, id-dmir tal-informazzjoni, u d-dmir tal-kura.

Salarji tal-migranti tal-għarfien

Għalik, bħala impjegatur, huwa rilevanti wkoll li l-livell tas-salarji għall-migranti tal-għarfien ġie determinat sa ċertu punt. Ma ssir l-ebda distinzjoni bejn il-migranti b'ħiliet għolja b'aċċess ħieles u l-migranti b'ħiliet għolja minn barra l-Ewropa. Is-salarju stabbilit jista' jkun differenti għal kull individwu, skont l-età tal-migrant tal-għarfien u jekk il-każ speċifiku jikkwalifikax għal kriterju ta' salarju mnaqqas. L-ammonti attwali jistgħu jinstabu fuq il-websajt tal-IND. Fi kwalunkwe każ, id-dħul tal-migrant b'ħiliet għolja għandu jkun tal-inqas ugwali għall-ammont standard li japplika għal dak il-migrant b'ħiliet għolja. 

Karta Blu Ewropea

Huwa possibbli wkoll li jkollok migrant b'ħiliet għolja jersaq fuq il-bażi tal-Karta Blu Ewropea. Għal dan japplikaw kundizzjonijiet differenti minn dawk diskussi hawn fuq. Il-Karta Blu tal-UE hija permess ta' residenza u xogħol flimkien b'validità ta' 4 snin. Huwa maħsub għal ħaddiema b'ħiliet għolja b'nazzjonalità minn barra l-UE, iż-ŻEE, jew l-Isvizzera. B'kuntrast mal-permess ta' residenza msemmi hawn fuq, min iħaddem mhux meħtieġ li jkun sponsor rikonoxxut meta japplika għal Karta Blu tal-UE. Hemm, madankollu, għadd ta’ kundizzjonijiet oħra li jridu jiġu sodisfatti qabel ma tingħata l-Karta Blu. Fost affarijiet oħra, l-impjegat irid ikun daħal fi ftehim ta 'impjieg għal mill-inqas 12-il xahar, u l-impjegat irid ikun lesta mill-inqas programm ta' baċellerat ta '3 snin fl-edukazzjoni ogħla. Barra minn hekk, fil-każ ta’ Karta Blu tal-UE, hemm ukoll limitu ta’ salarju li jrid jintlaħaq. Madankollu, dan huwa differenti mill-kriterju deskritt fil-paragrafu preċedenti.

Meta timpjega migrant b'ħiliet kbar, tista' titħabbel f'labirint ta' regoli. Qed tikkunsidra li ġġib migrant b'ħiliet għolja fl-Olanda? Imbagħad toqgħodx lura milli tikkuntattja Law & More. L-avukati tagħna jispeċjalizzaw fil-liġi tal-immigrazzjoni u se jkunu kuntenti jiggwidawk permezz tal-passi li għandhom jittieħdu. 

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.