Proprjetà fiż-żwieġ (u wara).

Proprjetà fiż-żwieġ (u wara).

Tiżżewweġ huwa dak li tagħmel meta tkunu inħobbu b’xulxin. Sfortunatament, jiġri spiss biżżejjed li wara xi żmien, in-nies ma jridux jibqgħu miżżewġin lil xulxin. Id-divorzju normalment ma jmurx bla xkiel daqs meta tidħol fiż-żwieġ. F'ħafna każijiet, in-nies jargumentaw dwar kważi dak kollu involut f'divorzju. Waħda minn dawn l-affarijiet hija l-proprjetà. Min hu intitolat għal x'jiġri jekk int u s-sieħba tiegħek tisseparaw?

Jistgħu jsiru diversi arranġamenti meta tidħol fiż-żwieġ, li għandu impatt sinifikanti fuq il-proprjetà tiegħek u tas-sieħeb (ex) tiegħek waqt u wara ż-żwieġ. Int tkun għaqli li taħseb sew dwar dawn qabel iż- żwieġ, peress li jistaʼ jkollhom konsegwenzi kbar. Dan il-blog jiddiskuti r-reġimi differenti tal-proprjetà matrimonjali u l-konsegwenzi tagħhom dwar is-sjieda. Ta’ min jinnota li dak kollu li jiġi diskuss f’dan il-blog japplika bl-istess mod għal sħubija reġistrata.

Komunità ta' merkanzija

Skont il-liġi l-komunità legali tal-proprjetà tapplika awtomatikament meta l-partijiet jiżżewġu. Dan għandu l-effett li l-proprjetà kollha li tkun proprjetà tiegħek u s-sieħba tiegħek tkun tappartjeni lilek flimkien mill-mument taż-żwieġ. Madankollu, huwa importanti hawnhekk li ssir distinzjoni bejn iż-żwiġijiet qabel u wara l-1 ta’ Jannar 2018. Jekk iżżewwiġt qabel l-1 ta’ Jannar 2018, komunità ġenerali tal-proprjetà japplika. Dan ifisser li l-proprjetà KOLLHA tappartjeni lilek flimkien. Ma jimpurtax jekk akkwistajtx qabel jew waqt iż-żwieġ. Dan mhux differenti meta niġu għal rigal jew wirt. Meta sussegwentement tiddivorzja, il-proprjetà kollha trid tinqasam. Intom it-tnejn intitolati għal nofs il-proprjetà. Żżewweġ wara l-1 ta’ Jannar 2018? Imbagħad il- komunità limitata ta’ proprjetà japplika. Il-proprjetà li tkun akkwistajt matul iż-żwieġ biss tappartjeni lilek flimkien. Il-proprjetajiet ta’ qabel iż-żwieġ jibqgħu tas-sieħeb li lilu kienu jappartjenu qabel iż-żwieġ. Dan ifisser li jkollok inqas proprjetà x’taqsam mad-divorzju.

Kundizzjonijiet taż-żwieġ

Inti u s-sieħeb tiegħek trid iżżomm il-proprjetà tiegħek intatta? Jekk iva, tista’ tidħol fi ftehimiet prematrijali fiż-żmien taż-żwieġ. Dan huwa sempliċiment kuntratt bejn żewġ konjuġi li fih isiru ftehim dwar proprjetà, fost affarijiet oħra. Tista' ssir distinzjoni bejn tliet tipi differenti ta' ftehim prenuptial.

Esklużjoni kiesħa

L-ewwel possibbiltà hija l-esklużjoni kiesħa. Dan jinvolvi li jkun hemm qbil fil-ftehim prematrijali li m'hemm l-ebda komunità ta' proprjetà. L-imsieħba mbagħad jirranġaw li d-dħul u l-propjetà tagħhom ma jmorrux flimkien jew ma jitħallewx bl-ebda mod. Meta jintemm żwieġ ta 'esklużjoni kiesħa, l-ex-sieħba ftit ikollhom x'jaqsmu. Dan għaliex m'hemm l-ebda proprjetà konġunta.

Klawsola ta' settlement perjodiku

Barra minn hekk, il-ftehim prematrijali jista’ jkun fih klawżola ta’ soluzzjoni perjodika. Dan ifisser li hemm assi separati, u għalhekk proprjetà, iżda dak id-dħul matul iż-żwieġ irid jinqasam kull sena. Dan ifisser li matul iż-żwieġ, irid jiġi miftiehem kull sena x’flus inqalgħu dik is-sena u liema oġġetti ġodda huma ta’ min. Mad-divorzju, għalhekk, f’dak il-każ, l-affarijiet u l-flus minn dik is-sena biss iridu jinqasmu. Fil-prattika, madankollu, il-konjuġi ħafna drabi jonqsu milli jagħmlu l-ftehim kull sena matul iż-żwieġ tagħhom. Bħala riżultat, fiż-żmien tad-divorzju, il-flus u l-affarijiet kollha mixtrija jew riċevuti matul iż-żwieġ għad iridu jinqasmu. Peress li huwa diffiċli li wara jiġi aċċertat liema proprjetà nkisbet meta, ħafna drabi dan ikun punt ta’ diskussjoni waqt id-divorzju. Huwa għalhekk importanti, jekk fil-ftehim prematrijali tiġi inkluża klawżola ta' ftehim perjodiku, li fil-fatt titwettaq id-diviżjoni kull sena.

Klawsola ta' ftehim finali

Fl-aħħar nett, huwa possibbli li tiġi inkluża klawżola ta' kalkolu finali fil-ftehim prematrijali. Dan ifisser li, jekk tiddivorzja, il-proprjetà kollha eliġibbli għal saldu tkun maqsuma bħallikieku kien hemm komunità ta’ proprjetà. Il-ftehim prematrijali ħafna drabi jistipula wkoll liema proprjetajiet jaqgħu taħt dan il-ftehim. Pereżempju, jista’ jiġi miftiehem li ċerta proprjetà tkun ta’ wieħed mill-miżżewġin u m’għandhiex għalfejn tiġi ssetiljata, jew li l-proprjetà akkwistata biss fiż-żmien taż-żwieġ tkun regolata. Il-propjetajiet koperti mill-klawżola ta' soluzzjoni mbagħad jiġu diviżi bin-nofsijiet mad-divorzju.

Tixtieq parir dwar it-tipi differenti ta' arranġamenti ta' proprjetà matrimonjali? Jew għandek bżonn gwida legali dwar id-divorzju tiegħek? Imbagħad ikkuntattja Law & More. Tagħna avukati tal-familja se jkun kuntent li jgħinek!

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.