X'għandek tagħmel f'każ ta' kampjunar tal-ħoss mhux awtorizzat? immaġni

X'għandek tagħmel f'każ ta' kampjunar tal-ħoss mhux awtorizzat?

It-teħid ta' kampjuni tal-ħoss jew it-teħid ta' kampjuni tal-mużika huwa teknika li bħalissa tintuża ħafna li biha frammenti tal-ħoss jiġu kkupjati elettronikament biex jintużaw, ħafna drabi f'forma modifikata, f'xogħol ġdid (mużikali), ġeneralment bl-għajnuna ta' kompjuter. Madankollu, frammenti tal-ħoss jistgħu jkunu suġġetti għal diversi drittijiet, li b'riżultat tagħhom it-teħid ta' kampjuni mhux awtorizzat jista' jkun illegali.

It-teħid ta' kampjuni jagħmel użu minn frammenti tal-ħoss eżistenti. Il-kompożizzjoni, il-lirika, il-prestazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ dawn il-frammenti tal-ħoss jistgħu jkunu suġġetti għad-drittijiet tal-awtur. Il-kompożizzjoni u l-lirika jistgħu jiġu protetti bid-drittijiet tal-awtur. Ir-reġistrazzjoni (ir-reġistrazzjoni) tista' tiġi protetta mid-dritt relatat tal-artist, u l-fonogramma (ir-reġistrazzjoni) tista' tiġi protetta mid-dritt relatat tal-produttur tal-fonogramma. L-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Awtur (2001/29) jagħti lill-awtur, lill-artist, u lill-produttur tal-fonogrammi dritt esklussiv ta' riproduzzjoni, li jaqa' fid-dritt li jawtorizza jew jipprojbixxi riproduzzjonijiet tal-'oġġett' protett. L-awtur jista’ jkun il-kompożitur u/jew l-awtur tal-lirika, il-kantanti u/jew il-mużiċisti huma normalment l-artist li jwettaq (l-Artikolu 1 taħt a tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Ġirien (NRA)) u l-produttur tal-fonogrammi huwa l-persuna li tagħmel l-ewwel reġistrazzjoni , jew tkun għamlet u ġġorr ir-riskju finanzjarju (l-Artikolu 1 taħt d tal-NRA). Meta artist jikteb, iwettaq, jirreġistra, u joħroġ il-kanzunetti tiegħu stess taħt il-ġestjoni tiegħu stess, dawn il-partijiet differenti jingħaqdu f'persuna waħda. Id-drittijiet tal-awtur u ta' akkumpanjament huma mbagħad f'idejn persuna waħda.

Fl-Olanda, id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur ġiet implimentata fl-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur (CA) u l-NRA, fost affarijiet oħra. It-Taqsima 1 tal-CA tipproteġi d-dritt tar-riproduzzjoni tal-awtur. L-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur juża t-terminu 'riproduzzjoni' aktar milli 'ikkupjar', iżda fil-prattika, iż-żewġ termini huma simili. Id-dritt ta' riproduzzjoni tal-artist interpreti u tal-produttur tal-fonogrammi huwa protett mit-Taqsimiet 2 u 6, rispettivament, tal-NRA. Bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur, dawn id-dispożizzjonijiet ma jiddefinixxux x'jikkostitwixxi riproduzzjoni (sħiħa jew parzjali). Bħala eżempju: Sezzjoni 13 tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur jipprovdi li ”kwalunkwe ipproċessar jew imitazzjoni komplet jew parzjali f'forma mibdula” tikkostitwixxi riproduzzjoni. Għalhekk riproduzzjoni tinkludi aktar minn kopja 1-on-1, iżda mhuwiex ċar liema kriterju għandu jintuża biex jiġu vvalutati każijiet borderline. Dan in-nuqqas ta’ ċarezza kellu impatt fuq il-prattika tal-kampjunar tal-ħoss għal żmien twil. L-artisti fil-kampjun ma kinux jafu meta d-drittijiet tagħhom kienu qed jiġu miksura.

Fl-2019, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) iċċarat dan parzjalment fil- Pelham sentenza, wara domandi preliminari mqajma mill-Bundesgerichtshof Ġermaniż (BGH) (QĠUE tad-29 ta’ Lulju 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624). Il-QtĠ-UE sabet, inter alia, li kampjun jista’ jkun riproduzzjoni ta’ fonogramma, irrispettivament mit-tul tal-kampjun (para. 29). Għalhekk, it-tieni kampjun jista' jikkostitwixxi wkoll ksur. Barra minn hekk, ġie deċiż li "fejn, fl-eżerċizzju tal-libertà tal-espressjoni tiegħu, utent jittraskrivi framment tal-ħoss minn fonogramma għall-użu f'xogħol ġdid, f'forma mibdula li ma tkunx rikonoxxibbli għall-widna, tali użu għandu jitqies li ma jikkostitwixxix "riproduzzjoni" fis-sens tal-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 2001/29′ (paragrafu 31, dispożittiv taħt 1). Għalhekk, jekk kampjun ikun ġie editjat b'tali mod li l-framment tal-ħoss meħud oriġinarjament ma jibqax rikonoxxibbli mill-widna, m'hemmx kwistjoni ta' riproduzzjoni ta' fonogramma. F'dak il-każ, permess għat-teħid ta' kampjuni tal-ħoss mid-detenturi tad-drittijiet rilevanti mhuwiex meħtieġ. Wara riferiment lura mill-QtĠ-UE, il-BGH iddeċieda fit-30 ta’ April 2020 fi Metall auf Metall IV, li fiha speċifikat il-widna li għaliha l-kampjun għandu jkun mhux rikonoxxibbli: il-widna tas-semmiegħ medju tal-mużika (BGH 30 ta' April 2020, I ZR 115/16 (Metall auf Metall IV), para. 29). Għalkemm is-sentenzi tal-ECJ u l-BGH jikkonċernaw id-dritt relatat tal-produttur tal-fonogrammi, huwa plawsibbli li l-kriterji fformulati f’dawn is-sentenzi japplikaw ukoll għal ksur permezz ta’ kampjunar tajjeb tad-drittijiet tal-awtur u d-dritt relatat tal-artist. Id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati tal-artist għandhom limitu ta’ protezzjoni ogħla sabiex appell għad-dritt relatat tal-produttur tal-fonogrammi jkun, fil-prinċipju, ta’ suċċess akbar f’każ ta’ allegat ksur permezz ta’ kampjunar tal-ħoss. Għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, pereżempju, framment tal-ħoss irid jikkwalifika bħala 'kreazzjoni intellettwali proprja'. M'hemm l-ebda rekwiżit ta' protezzjoni bħal dan għall-protezzjoni tad-drittijiet ġirien tal-produttur tal-fonogrammi.

Fil-prinċipju, huwa, għalhekk, ksur tad-dritt ta 'riproduzzjoni jekk xi ħadd kampjuni a ħoss b'mod li huwa rikonoxxibbli għas-semmiegħ medju tal-mużika. Madankollu, l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur fih diversi limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet għad-dritt ta’ riproduzzjoni fl-Artikolu 2 tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur, inkluża eċċezzjoni tal-kwotazzjoni u eċċezzjoni għall-parodija. It-teħid ta' kampjuni tal-ħoss f'kuntest kummerċjali normali normalment ma jkunx kopert minn dan, fid-dawl tar-rekwiżiti legali stretti.

Xi ħadd li jsib ruħu f'sitwazzjoni fejn jittieħdu kampjuni tal-frammenti tal-ħoss tiegħu għandu għalhekk jistaqsi lilu nnifsu l-mistoqsija li ġejja:

 • Il-persuna li tieħu l-kampjun għandha permess li tagħmel dan mid-detenturi tad-drittijiet rilevanti?
 • Il-kampjun ġie editjat biex ma jkunx rikonoxxibbli għas-semmiegħ medju tal-mużika?
 • Il-kampjun jaqa' taħt xi waħda mill-eċċezzjonijiet jew limitazzjonijiet?

Fil-każ ta’ allegat ksur, tista’ tittieħed azzjoni bil-modi li ġejjin:

 • Ibgħat ittra ta’ taħrika biex tieqaf il-ksur.
  • L-ewwel pass loġiku jekk trid li l-ksur jieqaf kemm jista’ jkun malajr. Speċjalment jekk m'intix qed tfittex danni iżda trid biss li l-ksur jieqaf.
 • Innegozja mal-allegat ksur biex ċar il-kampjun.
  • Jista’ jkun il-każ li l-allegat ksur ma kisirx id-drittijiet ta’ xi ħadd intenzjonalment, jew għall-inqas mingħajr ma ħasibha darbtejn. F'dak il-każ, l-allegat ksur jista' jiġi mfittex u jiġi ċċarat li seħħ il-ksur. Minn hemm, il-kundizzjonijiet jistgħu jiġu nnegozjati għall-għoti tal-permess mid-detentur tad-drittijiet għall-kampjun. Pereżempju, attribuzzjoni, rimunerazzjoni xierqa, jew royalties jistgħu jintalbu mid-detentur tad-drittijiet. Dan il-proċess tal-għoti u l-kisba tal-permess għall-kampjun jissejjaħ ukoll clearance. Fil-kors normali tal-avvenimenti, dan il-proċess iseħħ qabel ma jseħħ kwalunkwe ksur.
 • Il-ftuħ ta' azzjoni ċivili fil-qorti kontra l-allegat ksur.
  • Talba tista' tiġi sottomessa lill-qorti bbażata fuq ksur tad-drittijiet tal-awtur jew drittijiet relatati. Pereżempju, jista’ jiġi ddikjarat li l-parti l-oħra aġixxiet illegalment billi kisret (l-Artikolu 3:302 tal-Kodiċi Ċivili Olandiż), jistgħu jintalbu danni (l-Artikolu 27 tal-CA, l-Artikolu 16 paragrafu 1 tal-NRA) u profitt. jistgħu jiġu mgħoddija (l-Artikolu 27a tal-CA, l-Artikolu 16 paragrafu 2 tal-NRA).

Law & More se jkun kuntent li jgħinek fl-abbozzar ta' ittra ta' talba, in-negozjati mal-allegat ksur u/jew il-bidu ta' proċeduri legali.

Law & More