X'inhi talba?

X'inhi talba?

Talba hija sempliċiment talba li xi ħadd ikollu fuq ieħor, jiġifieri, persuna jew kumpanija.

Talba ta' spiss tikkonsisti fi pretensjoni ta' flus, iżda tista' tkun ukoll talba għal għoti jew pretensjoni minn ħlas mhux dovut jew talba għal danni. Kreditur huwa persuna jew kumpanija li hija dovuta 'prestazzjoni' minn ħaddieħor. Dan isegwi minn ftehim. Prestazzjoni pendenti ħafna drabi tissejjaħ ukoll 'dejn'. Għalhekk, il-kreditur xorta jista’ jitlob dejn, għalhekk it-terminu kreditur. Il-parti li tagħti l-eżekuzzjoni lill-kreditur tissejjaħ id-'debitur'. Jekk il-prestazzjoni tikkonsisti fil-ħlas ta' somma, il-parti li għad trid tħallas somma tissejjaħ 'debitur'. Partijiet li jitolbu prestazzjoni fi flus jissejħu wkoll 'kredituri'. Sfortunatament, il-problema ta’ talba hija li mhux dejjem tiġi sodisfatta minkejja li dan ikun ġie miftiehem jew il-liġi pprovdiet għaliha. Konsegwentement, litigazzjoni u azzjonijiet ta' ġbir għadhom għaddejjin fir-rigward ta' talbiet. Imma x'inhi eżattament talba?

Talba li tinqala'

Talba ħafna drabi toħroġ minn ftehim li fih taqbel li tagħmel xi ħaġa bi tpattija li l-parti l-oħra tipprovdi konsiderazzjoni għaliha. Ladarba tkun issodisfat il-qbil tiegħek u nnotifika lill-persuna l-oħra li titlob il-konsiderazzjoni, jinħoloq dritt ta' azzjoni. Barra minn hekk, talba tista’ sseħħ, pereżempju, jekk aċċidentalment tittrasferixxi f’kont bankarju ħażin. Imbagħad tkun għamilt 'ħlas mhux dovut' u tista' titlob lura l-ammont ta' flus trasferit mid-detentur tal-kont bankarju. Bl-istess mod, jekk sofrejt telf minħabba azzjonijiet (jew ommissjonijiet) ta' persuna oħra, tista' titlob kumpens għal dak it-telf mingħand il-persuna l-oħra. Dan l-obbligu ta’ kumpens jista’ jirriżulta minn ksur ta’ kuntratt, dispożizzjonijiet statutorji, jew tort.

L-irkupru tat-talba

Int trid tagħmilha magħrufa lill-persuna l-oħra li għandhom xi ħaġa jew li għandhom jagħtuk xi ħaġa lura. Huwa biss wara li tkun imlejt dan magħruf li t-talba tkun dovuta. L-aħjar huwa li tagħmel dan bil-miktub.

X'tista' tagħmel jekk id-debitur jonqos milli jissodisfa t-talba tiegħek u (fil-każ ta' talba monetarja) ma jħallasx, pereżempju? Imbagħad trid tiġbor it-talba, imma kif taħdem?

Ġbir ta' dejn barra l-qorti

Għal talbiet, tista' tuża aġenzija tal-ġbir tad-dejn. Dan ħafna drabi jsir għal talbiet relattivament sempliċi. Għal talbiet ogħla, avukat tal-ġbir biss huwa kompetenti. Madankollu, anki għal pretensjonijiet sempliċi u iżgħar, jista’ jkun għaqli li jiġi ingaġġat avukat tal-ġbir tad-dejn, peress li l-avukati tal-ġbir tad-dejn huma ġeneralment aħjar biex jipprovdu soluzzjonijiet imfassla apposta. Ukoll, avukat tal-ġbir jista 'spiss jivvaluta u jirribatta aħjar id-difiżi tad-debitur. Barra minn hekk, aġenzija tal-ġbir mhix awtorizzata li tinforza li d-debitur iħallas legalment, u avukat tal-ġbir huwa. Jekk id-debitur ma jikkonformax mal-ittri ta’ taħrika minn aġenzija tal-ġbir jew avukat tal-ġbir u l-ġbir extraġudizzjarju ma jkunx ħadem, tista’ tibda proċess ta’ ġbir ġudizzjarju.

Ġbir ta' dejn ġudizzjarju

Biex iġiegħel lid-debitur iħallas, għandek bżonn sentenza. Biex tikseb sentenza, trid tibda proċeduri legali. Dawn il-proċeduri legali jibdew b’mod obbligatorju b’ċitazzjoni. Jekk tikkonċerna talbiet monetarji ta' € 25,000, – jew inqas, tista' tmur il-qorti tas-sottodistrett. Fil-qorti cantonali, avukat mhux obbligatorju, iżda l-kiri wieħed jista' ċertament ikun għaqli. Pereżempju, ċitazzjoni trid tiġi abbozzata b'mod metikoluż ħafna. Jekk it-taħrika ma tissodisfax ir-rekwiżiti formali tal-liġi, tista’ tiġi ddikjarat inammissibbli mill-qorti, u ma tkunx tista’ tikseb sentenza. Huwa għalhekk essenzjali li t-taħrika tkun abbozzata b'mod korrett. Taħrika għandha mbagħad tiġi nnotifikata (maħruġa) uffiċjalment minn marixxall.

Jekk ksibt sentenza li tagħti t-talbiet tiegħek, għandek tibgħat dik is-sentenza lill-marixxall, li jista’ jużaha biex iġġiegħel lid-debitur iħallas. Għalhekk, oġġetti li jappartjenu lid-debitur jistgħu jiġu sekwestrati.

Statut tal-limitazzjonijiet

Huwa essenzjali li tiġbor it-talba tiegħek malajr. Dan għaliex it-talbiet huma preskritti wara xi żmien. Meta talba tkun preskritta jiddependi mit-tip ta' talba. Bħala regola ġenerali, japplika perjodu ta' limitazzjoni ta' 20 sena. Xorta waħda, hemm ukoll talbiet li huma preskritti wara ħames snin (għal spjegazzjoni dettaljata tal-perjodu ta' limitazzjoni, ara l-blog l-ieħor tagħna, 'Meta tiskadi talba') u, fil-każ ta' xiri mill-konsumatur, wara sentejn. It-talbiet li ġejjin huma preskritti wara ħames snin:

  • Biex twettaq ftehim biex tagħti jew tagħmel (eż., self ta’ flus)
  • Għal ħlas perjodiku (eż., ħlas ta’ kera jew pagi)
  • Minn ħlas mhux dovut (eż., għax aċċidentalment tagħmel trasferiment lejn kont bankarju ħażin)
  • Għall-ħlas ta' danni jew penali miftiehma

Kull darba li l-perjodu jhedded li jiskadi u l-perjodu ta’ preskrizzjoni jiskadi, il-kreditur jista’ jehmeż perijodu ġdid miegħu bl-hekk imsejħa interruzzjoni. L-interruzzjoni ssir billi d-debitur jiġi nnotifikat qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ limitazzjoni li t-talba għadha teżisti, pereżempju, bl-użu ta’ tfakkira ta’ ħlas irreġistrata, talba ta’ ħlas, jew taħrika. Essenzjalment, il-kreditur irid ikun jista' jipprova li l-perjodu ġie interrott jekk id-debitur jinvoka d-difiża tal-preskrizzjoni. Jekk ma jkollu l-ebda prova, u d-debitur għalhekk jinvoka l-perjodu ta’ preskrizzjoni, ma jistax jibqa’ jinforza t-talba.

Għalhekk huwa essenzjali li tiddetermina għal liema kategorija tappartjeni t-tip ta' talba tiegħek u x'inhu l-perjodu ta' limitazzjoni korrispondenti. Ladarba l-perjodu ta' limitazzjoni jkun skada, ma tistax tibqa' ġġiegħel lid-debitur tiegħek jissodisfa t-talba.

Jekk jogħġbok ikkuntattja lil l-avukati tagħna għal aktar informazzjoni dwar il-ġbir tad-dejn monetarju jew l-invokazzjoni tal-istatut tal-limitazzjonijiet. Inkunu kuntenti li ngħinuk!

Settings tal-Privatezza
Aħna nużaw cookies biex intejbu l-esperjenza tiegħek waqt li nużaw il-websajt tagħna. Jekk qed tuża s-Servizzi tagħna permezz ta' browser tista' tirrestrinġi, timblokka jew tneħħi l-cookies permezz tas-settings tal-web browser tiegħek. Aħna nużaw ukoll kontenut u skripts minn partijiet terzi li jistgħu jużaw teknoloġiji ta’ traċċar. Tista' b'mod selettiv tipprovdi l-kunsens tiegħek hawn taħt biex tippermetti tali inkorporazzjonijiet ta' partijiet terzi. Għal informazzjoni kompleta dwar il-cookies li nużaw, id-dejta li niġbru u kif nipproċessawhom, jekk jogħġbok iċċekkja tagħna Regoli tal-privatezza
Law & More B.V.