Min iħaddem għandu joqgħod attent għaċ-ċirkostanzi li taħthom ...

Min iħaddem għandu jagħti attenzjoni għaċ-ċirkostanzi li fihom jixtiequ jkeċċu impjegat. Dan huwa ppruvat mill-ġdid b'sentenza tal-qorti distrettwali f'Assen. Sptar kellu jħallas lill-impjegat tiegħu (spiżjar) allowance ta 'tranżizzjoni ta' € 45,000 u remunerazzjoni ekwa ta '€ 125,000 peress li ma kien hemm l-ebda raġuni raġonevoli għat-tmiem tal-kuntratt tax-xogħol. L-isptar iddikjara li l-ispiżjar ma jaħdimx tajjeb, u rriżulta li ma kienx il-każ. Il-kuntratt, madankollu, ġie xolt, b’riżultat tal-benefiċċji assenjati. Raġuni għal dan kienet li fil-frattemp ir-relazzjoni tax-xogħol kienet sfrattata, li kienet attribwita għal kollox lil min iħaddem.

10-02-2017

Law & More